Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Certyfikacja ISO TUV NORD Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP - KATALOG SPRAW Projekty UE

1899-2019, 120 lat Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

 

 

Szpital jest jednostką Samorządu Województwa Łódzkiego
(46) 834 07 00
  
   
  
 

Przebudowa pomieszczeń WSZ Skierniewice

Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej.

Umowa o dofinansowanie projektu nr: UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00

W związku z ogłoszeniem przez Urząd Marszałkowski w Łodzi w 2009 r. naboru na współfinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa V „Infrastruktura społeczna", Działanie V.1. „Infrastruktura ochrony zdrowia", Wojewódzki Szpital Zespolonym w Skierniewicach jako potencjalny wnioskodawca medycznych dniu 25.09.2009 r. złożył wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej".

Celem głównym projektu jest podniesienie stanu zdrowotności i bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu skierniewickiego przez zakup nowoczesnej aparatury diagnostycznej dla Działu Diagnostyki Obrazowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Skierniewicach. Osiągnięcie tego celu pozwoli na znaczącą poprawę opieki szpitalnej mieszkańców powiatu i innych osób chcących skorzystać z usług szpitala w Skierniewicach.

Dnia 17 lutego 2010 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej", pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym reprezentowanym przez Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach, a Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Łódzkiego, który reprezentował: Wicemarszałek Województwa Łódzkiego - Pan Artur Bagieński oraz Członek Zarządu Województwa Łódzkiego - Pani Elżbieta Hibner.

Przedmiotowa umowa nr UDA-RPLD.05.01.00-00-044/09-00 przewiduje dofinansowanie inwestycji w 74 % ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w 26% ze środków własnych budżetu: Województwa Łódzkiego i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego odnośnie przebudowy pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach wynikającej z realizacji projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa V - Infrastruktura społeczna, Działanie V. 1 - Infrastruktura ochrony zdrowia pn. „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej" ogłoszonego dnia 12 kwietnia 2010 roku, komisja przetargowa wyłoniła wykonawcę, którym została firma ogólnobudowlana MARBUDEX. W dniu 14 maja 2010 r. zostało zorganizowane spotkanie podczas, którego została podpisana umowa na roboty budowlane związane z projektem.

I etap realizacji projektu

Z końcem maja 2010 r. Wykonawca Inwestora rozpoczął przebudowę pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach. W ramach prac budowlanych zostały wykonane następujące roboty: - ogólnobudowlane, - elektroenergetyczne, - w zakresie instalacji: centralnego ogrzewania i cieplej wody, wodociągowo - kanalizacyjne, gazów medycznych, wentylacji, teletechnicznych.

 

II etap realizacji projektu

W 2011 roku Inwestor dokonał zakupu aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej. W skład zakupionej aparatury medycznej i sprzętu medycznego wchodzi: - tomograf komputerowy 16-warstwowy, - uniwersalny aparat rentgenowski ze ścianką zdalnie sterowaną z detektorem cyfrowym, - mammograf analogowego z automatyczną wywoływarką i negatoskopem.

 

Zakończenie rzeczowe realizowanego zadania nastąpiło 31 sierpnia 2011 r.

30 września 2011 r. nastąpiło zakończenie finansowe realizowanego projektu.

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice,
NIP: 836 10 81 857

Sekretariat (46) 834-07-50
Fax (46) 834-08-23
Centrala (46) 834-07-00
Izba Przyjęć (46) 834-07-03
E-mail. wsz.skier@lodzkie.pl
  www.wsz-skier.pl
2014-2017 © Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Wszystkie prawa zastrzeżone