Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Certyfikacja ISO TUV NORD Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP - KATALOG SPRAW Projekty UE

1899-2014, 115 lat Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

1899-2014, 115 lat Wojewódzkiego  Szpitala Zespolonego im. St. Rybickiego

 

Szpital jest jednostką Samorządu Województwa Łódzkiego
(46) 834 07 00
  
   
  
 

powrótOgłoszenie z dnia: 21.05.2015 r

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach poszukuje kandydata na stanowisko:
PIELĘGNIARKA ANESTEZJOLOGICZNA

Wymiar etatu: zatrudnienie w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.

Miejsce wykonywania pracy: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii
Główne obowiązki:
1. Praca w zakresie obowiązków i odpowiedzialności zgodnym z kwalifikacjami zawodowymi,
2. Udział przy znieczuleniach na poszczególnych blokach operacyjnych,
3. Nadzór poznieczuleniowy w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.

Wykształcenie: wyższe
Opis wykształcenia: kurs kwalifikacyjny lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki medycznej.

Wymagania konieczne:
minimum 3 -letnie doświadczenie w pracy w Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii.
Wymagane dokumenty:
• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie dostępny na stronie internetowej WSZ im. St. Rybickiego w Skierniewicach w zakładce „Praca",
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz specjalizacje,
• kopie dokumentów potwierdzających 3- letnie doświadczenie zawodowe w pracy w Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii.
• podpisany: list motywacyjny i C.V.
• podpisanie oświadczenie o treści - "wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego" - zgodnie z ustawą z dnia 29.08. 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)
Informacje dodatkowe:
• Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.
• Kandydaci spełniający wymagania formalne będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
• Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

OFERUJEMY ATRAKCYJNE WYNAGRODZENIE!
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów do dnia 03.06. 2015 r. na adres:
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach
96 – 100 Skierniewice, ul. Rybickiego 1,
Dział Kadr, pokój nr 3
z dopiskiem: oferta pracy na stanowisko Pielęgniarka anestezjologiczna
W razie ewentualnych pytań uprzejmie prosimy o kontakt z Działem Kadr pod nr tel. (46) 834- 08- 31 lub pod adresem e-mail: rekrutacja@wsz-skier.pl

Inne informacje:
• Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko zostaną komisyjnie zniszczone.

 kwestionariusz osobowy

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice,
NIP: 836 10 81 857

Sekretariat (46) 834-07-50
Fax (46) 834-08-23
Centrala (46) 834-07-00
Izba Przyjęć (46) 834-07-03
E-mail. wsz.skier@lodzkie.pl
  www.wsz-skier.pl
2014-2017 © Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Wszystkie prawa zastrzeżone