Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Certyfikacja ISO TUV NORD Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP - KATALOG SPRAW

1899-2014, 115 lat Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

1899-2014, 115 lat Wojewódzkiego  Szpitala Zespolonego im. St. Rybickiego

 

Szpital jest jednostką Samorządu Województwa Łódzkiego
(46) 834 07 00
  
   
  
 

powrótOgłoszenie z dnia 12.01.2018

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach
zaprasza do złożenia ofert na stanowisko:

Specjalisty w Dziale Organizacji i Promocji

Miejsce wykonywania pracy: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1.

Wymagania:
1. Wykształcenie wyższe: preferowany kierunek administracja;
2. Doświadczenie zawodowe w obszarze administacji;
3. Bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność i odpowiedzialność, dyspozycyjność i zaangażowanie;
4. Umiejętność obsługi programów komputerowych (pakiet MS Office, poczta elektroniczna).

Wymagane dokumenty:
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
• podpisany: list motywacyjny i CV;
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Główne obowiązki:
1. Przygotowywanie Zarządzeń Dyrektora;
2. Prowadzenie spraw związanych z rejestracją Szpitala;
3. Obsługa kancelaryjna Rady Społecznej Szpitala;
4. Tworzenie pism urzędowych do jednostek współpracujących;
5. Prowadzenie rejestrów kontroli zewnętrznych Szpitala;
6. Protokołowanie spotkań Dyrektora;
7. Przygotowywanie sprawozdań z działalności Szpitala.

Informacje dodatkowe:
- Umowa o pracę na czas określony od 1 lutego 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r. (zastępstwo);
- Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.

Termin i miejsce składania dokumentów
Dokumenty aplikacyjne należy złożyć na adres:
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach
96-100 Skierniewice, ul. Rybickiego 1, sekretariat pokój nr 6 lub na adres w mail: sekretariat@wsz-skier.pl z dopiskiem: "dotyczy naboru na stanowisko Specjalista w Dziale Organizacji i Promocji " do dnia 17 stycznia 2018 r.

Inne informacje:
• Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do WSZ w Skierniewicach);
• Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko zostaną odesłane na wskazany adres.

 

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice,
NIP: 836 10 81 857

Sekretariat (46) 834-07-50
Fax (46) 834-08-23
Centrala (46) 834-07-00
Izba Przyjęć (46) 834-07-03
E-mail. wsz.skier@lodzkie.pl
  www.wsz-skier.pl
2014-2017 © Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Wszystkie prawa zastrzeżone