Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Certyfikacja ISO TUV NORD Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP - KATALOG SPRAW Projekty UE

1899-2020, 121 lat Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

 

 

Szpital jest jednostką Samorządu Województwa Łódzkiego
(46) 834-07-00

 

powrótOgłoszenie o naborze ofert

Nabór ofert na wybór biegłego rewidenta.

Oferty cenowe wraz wymaganymi załącznikami i dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie:

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego

96 – 100 Skierniewice, ul. Rybickiego 1,

SEKRETARIAT DYREKTORA do dnia 22.09.2015r. do godz. 15.00.

Koperty z ofertami należy oznakować:
„Oferta cenowa – Badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2015. Nie otwierać".


Na kopercie należy umieścić nazwę i adres oferenta.

Osobą upoważnioną do kontaktów jest Jadwiga Ruszczak – Główny Ksiegowy w godz. 8.00: 15.00, tel. (46) 834 07 55

pełna treść ogłoszenia

uchwała Zarządu Woj. Łódzkiego wraz z zasadami

Informacje finansowe

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice,
NIP: 836 10 81 857

Sekretariat (46) 834-07-50
Fax (46) 834-08-23
Centrala (46) 834-07-00
Izba Przyjęć (46) 834-07-03
E-mail. sekretariat@wsz-skier.pl
   
2014-2020 © Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Wszystkie prawa zastrzeżone