Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Certyfikacja ISO TUV NORD Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP - KATALOG SPRAW Projekty UE

1899-2020, 121 lat Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

 

 

Szpital jest jednostką Samorządu Województwa Łódzkiego
(46) 834-07-00

powrótOgłoszenie z dnia 09.06.2021

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach zaprasza do udziału w pisemnym przetargu na dzierżawę powierzchni ścian w salach chorych z przeznaczeniem na montaż zestawu urządzeń Systemu Telewizji Szpitalnej do odbioru programów telewizyjnych.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Kancelarii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach ul. Rybickiego 1 w terminie do 29 czerwca 2021 roku do godziny 12.00. Koperta powinna zostać opatrzona danymi adresowymi składającego ofertę.
Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania.
Szpital zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu na każdym jego etapie jak również do przesunięcia terminu otwarcia ofert.

Ogłoszenie

Załącznik Nr 2 umowa dzierżawy

Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice,
NIP: 836 10 81 857

Sekretariat (46) 834-07-50
Fax (46) 834-08-23
Centrala (46) 834-07-00
Izba Przyjęć (46) 834-07-03
E-mail. sekretariat@wsz-skier.pl
   
2014-2021 © Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Wszystkie prawa zastrzeżone