Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Certyfikacja ISO TUV NORD Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP - KATALOG SPRAW Projekty UE

1899-2020, 121 lat Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

 

 

Szpital jest jednostką Samorządu Województwa Łódzkiego
(46) 834-07-00

 

powrótOgłoszenie z dn. 09.02.2015 r.

OGŁOSZENIE
w sprawie konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki/położne w oddziałach szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach w okresie od 01.03.2015r. do 28.02.2017r.


Na podstawie art.26 oferty mogą składać podmioty spełniające wymagania określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu.


Oferty należy składać w formie pisemnej w Sekretariacie Dyrekcji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach do dnia 18.02.2015 roku do godziny 10.00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

,,Oferta – konkurs ofert na świadczenia zdrowotne realizowane przez pielęgniarki/położne''.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy można zapoznać się u Naczelnej Pielęgniarki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach codziennie w godzinach 10.00-13.00 w terminie do 18.02.2015 roku lub w innym terminie po uzgodnieniu telefonicznym, lub na stronie internetowej.

Termin związania Oferentów złożoną ofertą wynosi 30 dni

Osoba upoważniona do kontaktu:

mgr Grażyna Majkowska – Naczelna Pielęgniarka
tel. 468340860

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Dyrekcji w dniu 19.02.2015 o godz.10.30
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 27.02.2015

Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert lub terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Treść ogłoszenia

Szczegółowe warunki

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice,
NIP: 836 10 81 857

Sekretariat (46) 834-07-50
Fax (46) 834-08-23
Centrala (46) 834-07-00
Izba Przyjęć (46) 834-07-03
E-mail. sekretariat@wsz-skier.pl
   
2014-2020 © Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Wszystkie prawa zastrzeżone