Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Certyfikacja ISO TUV NORD Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP - KATALOG SPRAW Projekty UE

1899-2020, 121 lat Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

 

 

Szpital jest jednostką Samorządu Województwa Łódzkiego
(46) 834-07-00

 

powrótSzczepienia przeciw COVID-19

Informacja o szczepieniach przeciwko COVID19

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach informuje, że został wyznaczony przez Ministra Zdrowia, jako Szpital węzłowy w zakresie szczepień pracowników sektora ochrony zdrowia oraz innych grup priorytetowych. Jednostki zainteresowane wykonaniem szczepień przeciwko COVID19 proszone są o uzupełnianie tabeli, w programie EXCEL, wg załączonego wzoru. Konieczne będzie również przekazanie zgód na przetwarzanie danych osobowych osób zgłoszonych przez dany Podmiot wg załączonego wzoru.
Koordynatorem do spraw Szczepień przeciw COVID-19 w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach jest Pani Izabela Cieślak.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres email: szczepienia.covid@wsz-skier.pl,

tel: 885 775 800, 46 834 08 56

Dane potrzebne do rejestracji:

- imię i nazwisko

- pesel

- dokładny adres

- numer telefonu komórkowego

 

-


Uprawnieni do otrzymania szczepienia
1. Do szczepienia w szpitalach węzłowych w ETAPIE O są uprawnieni:
a) Pracownicy szpitala węzłowego,
b) Pracownicy pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych,
c) Pracownicy Domów Pomocy Społecznej i pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej,
d) Pracownicy aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki,
e) Pracownicy uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych,
f) Osoby zatrudnione w izbach lekarskich, pielęgniarek i położnych, aptekarskich oraz diagnostów laboratoryjnych i fizjoterapeutów,
g) Powyższe dotyczy również personelu niemedycznego, tj. administracyjnego, pomocniczego ( bez względu na formę zatrudnienia, również wolontariuszy, stażystów itp.) tych podmiotów, jak również z firm współpracujących z podmiotem przebywający w trybie ciągłym w podmiocie.
2. Do szczepienia w szpitalach węzłowych w Etapie 1 są uprawnieni:
a) Funkcjonariusze i pracownicy Policji,
b) Ratownicy i pracownicy Państwowej Straży Pożarnej Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej,
c) Pozostali pracownicy sektora ochrony zdrowia,
d) Członkowie pozostałych służb ratowniczych jak WOPR, GOPR, TOPR itp.
e) Pozostali pracownicy z firm współpracujących z podmiotami z ETAPU 0, tj. tacy, którzy nie przebywają w trybie ciągłym w podmiocie.
Szpital przyjmuje od podmiotów wymienionych w ETAPIE 0 zbiorcze zgłoszenia chętnych na szczepienia zatrudnionych w innych podmiotach wraz z oświadczeniami o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Listy są przyjmowane do dnia 14 stycznia 2021 r.

Osoby, które nie skorzystają z tej możliwości będą mogły się zaszczepić na zasadach ogólnych. Szpital przyjmuje od podmiotów wymienionych w ETAPIE 1 zbiorcze zgłoszenia chętnych na szczepienia zatrudnionych w innych podmiotach wraz z oświadczeniami o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Termin przyjmowania list zostanie podany w osobnym komunikacie.

Załączniki

01_FORMULARZ ZGŁ_PODMIOTY

01_FORMULARZ ZGŁ_PRACOWNICY

Załącznik nr 2_Zgoda na przetwarzanie danych

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice,
NIP: 836 10 81 857

Sekretariat (46) 834-07-50
Fax (46) 834-08-23
Centrala (46) 834-07-00
Izba Przyjęć (46) 834-07-03
E-mail. sekretariat@wsz-skier.pl
   
2014-2020 © Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Wszystkie prawa zastrzeżone