Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Certyfikacja ISO TUV NORD Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP - KATALOG SPRAW Projekty UE

1899-2014, 115 lat Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

1899-2014, 115 lat Wojewódzkiego  Szpitala Zespolonego im. St. Rybickiego

 

Szpital jest jednostką Samorządu Województwa Łódzkiego
(46) 834 07 00
  
   
  
 

powrótSprzęt za 2,9 mln złotych dla SOR jeszcze w tym roku

Najpóźniej do końca sierpnia br. do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. S. Rybickiego w Skierniewicach trafi sprzęt i aparatura medyczna o wartości niemal 2,9 mln złotych. Sprzęt posłuży do doposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, a jego zakup zostanie sfinansowany z funduszy europejskich.

Skierniewicki szpital został zakwalifikowany do grona beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. w ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia podpisano umowę na realizację projektu finansowanego z funduszy Unii Europejskiej pn. „Poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach". 

Całkowita wartość projektu: 2 894 125,00 zł.
Wartość dofinansowania z funduszy europejskich: 2 460 006,25 zł.

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu skierniewickiego (woj. łódzkie).

W ramach zawartej umowy o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0165/17 ze Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej, zakupione zostaną następujące urządzenia i aparatura medyczna, służące poprawie funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego WSZ w Skierniewicach:

1. Aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych – 2 szt.
2. Aparat do znieczulania ogólnego z kardiomonitorem – 4 szt.
3. Przewoźny ultrasonograf – 1 szt.
4. Defibrylator półautomatyczny – 1 szt.
5. Defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji – 2 szt.
6. Kardiomonitor – 5 szt.
7. Lampa operacyjna – 2 szt.
8. Laryngofiberoskop – 1 szt.
9. Aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta – 2 szt.
10. Pompa infuzyjna perystaltyczna – 12 szt.
11. Pompa infuzyjna strzykawkowa – 25 szt.
12. Przyłóżkowy cyfrowy zestaw RTG – 1 szt.
13. Respirator transportowy – 3 szt.
14. Respirator stacjonarny – 5 szt.
15. Ssak elektryczny – 5 szt.
16. Stół zabiegowo - operacyjny – 2 szt.
17. Wideo - rektoskop – 1 szt.
18. Zestaw do trudnych intubacji – 2 szt.
19. Zestaw kardiomonitorów z centralą – 1 szt.

Aktualnie w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. S. Rybickiego w Skierniewicach jest prowadzone postępowanie przetargowe na wyłonienie dostawców ww. sprzętu i aparatury medycznej. Więcej informacji na temat postępowania można znaleźć na stronie internetowej BIP w zakładce Zamówienia Publiczne.

W celu zapewnienia realizacji projektów w sposób etyczny, jasny i przejrzysty stworzono proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących inwestycji finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do prawidłowości realizowanego programu unijnego każdy może zgłosić je do instytucji kontrolującej. Zgłoszenie może dotyczyć zarówno przedstawicieli instytucji w systemie realizacji Programu czy też podmiotów realizujących projekty (np. Beneficjenci). W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy skorzystać z formularza lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl.

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice,
NIP: 836 10 81 857

Sekretariat (46) 834-07-50
Fax (46) 834-08-23
Centrala (46) 834-07-00
Izba Przyjęć (46) 834-07-03
E-mail. wsz.skier@lodzkie.pl
  www.wsz-skier.pl
2014-2017 © Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Wszystkie prawa zastrzeżone