Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Certyfikacja ISO TUV NORD Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP - KATALOG SPRAW Projekty UE

1899-2014, 115 lat Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

1899-2014, 115 lat Wojewódzkiego  Szpitala Zespolonego im. St. Rybickiego

 

Szpital jest jednostką Samorządu Województwa Łódzkiego
(46) 834 07 00
  
   
  
 

powrótSprostowanie do materiału prasowego ITS Dziennik Łódzki z dn. 3 listopada 2017 r.

W nawiązaniu do materiału prasowego pt. „SOR w Skierniewicach: godziny zwijania się z bólu", opublikowanego na łamach ITS Dziennik Łódzki w dn. 3 listopada br. uprzejmie informuję, iż w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. St. Rybickiego w Skierniewicach obowiązuje międzynarodowy system kwalifikacji pacjentów TRIAGE.

System ten jest stosowany w większości szpitali Unii Europejskiej i polega na kwalifikacji kolejności przyjmowania pacjentów w zależności od schorzeń lub urazów, z którymi są przyjmowani. W Skierniewicach obowiązuje wersja TRIAGE „Manchester", według której kwalifikacji dokonuje się według pięciu stopni, oznaczanych następującymi kolorami:

  • kolor czerwony: pacjenci przyjmowani poza kolejnością z bezpośrednim zagrożeniem życia, gdzie ich stan zdrowia wymaga natychmiastowej stabilizacji czynności życiowych;
  • kolor pomarańczowy: pomoc bardzo pilna; czas oczekiwania do 10 minut; kolor ten będzie przydzielany pacjentom z wysokim ryzykiem bezpośredniego zagrożenia życia, z silnym bólem i/lub temperaturą;
  • kolor żółty: pomoc pilna; czas oczekiwania do 60 minut; kolor ten będzie przydzielany pacjentom, których stan wymaga rozszerzonej diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej oraz stosowania złożonej farmakoterapii;
  • kolor zielony: pomoc odroczona; czas oczekiwania do 240 minut; kolor ten będzie przydzielany pacjentom, których stan jest stabilny i wymaga jedynie podstawowej diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej, w tym pacjenci zgłaszający się ze skierowaniami z datą wystawienia dokumentu od dwóch do sześciu dni;
  • kolor niebieski: wyczekujący; czas oczekiwania do 360 minut; kolor ten będzie przydzielany pacjentom, których stan jest stabilny, nie wymagający leczenia w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, w tym ci zgłaszający się ze skierowaniami z datą powyżej siedmiu dni od wystawienia dokumentu.

Z informacji zamieszczonych w omawianym materiale prasowym wynika, że Pacjentka została zakwalifikowana do czwartej lub piątej grupy pacjentów ze względu na to, iż posiadała skierowanie do przyjęcia na oddział szpitalny w trybie planowym. Oznacza to, iż czas oczekiwania na przyjęcie był prawidłowy.

Niestety materiał prasowy został opublikowany w formie anonimowego listu Czytelniczki, bez możliwości identyfikacji i analizy zasadności postępowania personelu medycznego w opisanej sytuacji. Dane takie pozwoliłyby na przeprowadzenie wewnętrznego postępowania wyjaśniającego, dzięki któremu byłoby możliwe udzielenie odpowiedzi na pozostałe zarzuty zamieszczone w artykule.

 

Paweł Bruger

Rzecznik prasowy

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice,
NIP: 836 10 81 857

Sekretariat (46) 834-07-50
Fax (46) 834-08-23
Centrala (46) 834-07-00
Izba Przyjęć (46) 834-07-03
E-mail. wsz.skier@lodzkie.pl
  www.wsz-skier.pl
2014-2017 © Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Wszystkie prawa zastrzeżone