Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Certyfikacja ISO TUV NORD Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP - KATALOG SPRAW Projekty UE

1899-2022, 123 lata Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

 

 

Szpital jest jednostką Samorządu Województwa Łódzkiego
(46) 834-07-00

powrótKoordynowana opieka nad kobietą w ciąży w szpitalu w Skierniewicach

Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach przystępuje do nowego programu NFZ mającego na celu kompleksową opiekę nad kobietą w ciąży oraz noworodkiem do szóstego tygodnia życia.

W ramach nowego programu (w skrócie: KOC) każda zgłaszająca się kobieta w ciąży będzie mogła skorzystać z pełnoprofilowej opieki. Nad bezpieczeństwem mamy i dziecka będzie czuwać zespół złożony z lekarzy ginekologów i położnych. W ramach programu zespół będzie zapewniał całość opieki nad matką i dzieckiem od momentu potwierdzenia ciąży lub zgłoszenia się pacjentki, do czasu ukończenia przez dziecko pierwszych sześciu tygodni życia. Ciężarna nie będzie musiała martwić się o terminy, konsultacje a także rodzaj i liczbę wykonywanych badań. Opieka po urodzeniu dziecka będzie obejmować między innymi wizyty położnej w domu oraz konsultacje w zakresie karmienia piersią.

- To absolutna nowość w naszym szpitalu i tej części województwa. - mówi lek. Jacek Florek, kierownik oddziału położniczo ginekologicznego szpitala w Skierniewicach. - Mamy nadzieję, że dzięki takiej koordynowanej opiece przyszłe mamy również spoza Skierniewic będą chętnie wybierać nasz szpital na miejsce porodu.

Dotychczas wiele z pacjentek decydowało się na wizyty w gabinetach prywatnych lub samodzielnie ustalało wizyty w poradniach, pojawiając się w systemie jedynie „sporadycznie", w celu odbycia porodu w publicznym szpitalu. Teraz całościową koordynacją tego procesu będzie zajmował się szpital. Głównymi atutami KOC będą:

 • skoordynowana opieka w okresie ciąży, porodu, połogu oraz opieka nad noworodkiem a później nad niemowlęciem do 6 tyg. życia sprawowana przez jeden zespół lekarzy i położnych;
 • możliwość wyboru osoby sprawującej opiekę, lekarz ginekolog-położnik lub położna;
 • terminowe wykonywanie procedur medycznych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia o opiece w ciąży patologicznej;
 • świadczenia w zakresie poradnictwa ambulatoryjnego związane z porodem, w przypadku wskazań medycznych również hospitalizacja; opieka stomatologiczna dla mam;
 • plan opieki przedporodowej i plan porodu (modyfikowany odpowiednio do sytuacji zdrowotnej ciężarnej w trakcie opieki);
 • całodobowa możliwość kontaktu telefonicznego oraz możliwość uzyskania konsultacji 24h/dobę;
 • informacje o sposobach radzenia sobie z bólem porodowym – niefarmakologiczne i farmakologiczne, także pomoc w wyborze odpowiedniej metody;
 • praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa;
 • opieka w ośrodku o odpowiednim poziomie referencyjnym, zgodnie ze stanem klinicznym;
 • pomoc psychologiczna zgodnie z życzeniem pacjentki;
 • możliwość przystąpienia do KOC na każym etapie ciąży.

W ramach nowego programu działająca w skierniewickim szpitalu szkoła rodzenia będzie bezpłatna.

Po zakończeniu opieki mamy będą oceniać jej jakość w wypełnianych ankietach. Nowy program jest uruchamiany przez NFZ we wszystkich województwach.

- Jest to całkowicie nowy projekt. Dzięki takiemu rozwiązaniu kobieta zyskuje kompleksową opiekę, a co za tym idzie poczucie bezpieczeństwa na każdym etapie ciąży i porodu - podkreśla Andrzej Jacyna p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Zmieniamy model opieki – w tym wypadku nad kobietą i jej nowo narodzonym dzieckiem – tak, aby na pierwszym miejscu nie stały procedury i ich wyceny, ale dobro i interes pacjenta – dodaje.

Do ogłoszonego w czerwcu przez Łódzki Oddział NFZ konkursu przystąpiło w sumie pięć szpitali z całego województwa. Konkurs wygrały trzy, w tym m.in. Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach.

Program rusza 1 sierpnia br. Kobiety w ciąży zainteresowane przystąpieniem do programu będą zgłaszały się do poradni położniczo-ginekologicznej skierniewickiego szpitala, która mieści się przy ul. Wita Stwosza 1. Na miejscu otrzymają Kartę Informacyjną KOC (wzór - zał. Nr 2) oraz instrukcje położnej na temat dalszej realizacji procesu. Na tym etapie pacjentka dokona wyboru osoby prowadzącej ciążę i ustali z położną plan opieki przedporodowej oraz porodu. W poradni położniczo-ginekologicznej realizowane będą następnie kolejne wizyty edukacyjne od 21. tygodnia ciąży zgodnie ze standardami określonymi w rozporządzeniach Ministra Zdrowia (szczegóły w zał nr 1). Na tym etapie, podczas kolejnych wizyt edukacyjnych pacjentka może zostać skierowana także do gabinetu stomatologicznego przy ul. Kopernika 5 na badanie stomatologiczne. Poród odbywa sie w oddziale położniczo-ginekologicznym skierniewickiego szpitala. Warto zaznaczyć, że oddział dysponuje nowoczesną salą porodów rodzinnych, wyposażoną w wysokiej klasy łóżko porodowe, kącik relaksacyjny dla partnera, a także łazienkę z biczami wodnymi. Na życzenie pacjentki, w razie braku przeciwskazań medycznych, do porodu może zostać zastosowane znieczulenie zewnątrzoponowe. Podczas badań w poradni położniczo-ginekologicznej lub w oddziale, w przypadku stwierdzenia wystąpienia ciąży patologicznej, pacjentka zostanie skierowana do realizacji dalszego postępowania w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Po odbyciu porodu w szpitalu w Skierniewicach dalszą opiekę nad pacjentką oraz noworodkiem sprawuje oddział noworodkowy. Po opuszczeniu szpitala przez matkę z noworodkiem w trakcie kolejnych 6 tygodni dalszą opiekę sprawuje położna Podstawowej Opieki Zdrowotnej. W ramach procesu odbędą się co najmniej 4 wizyty patronażowe, pierwsza z nich w czasie do 48 godz, po otrzymaniu przez położną zgłoszenia dziecka. W trakcie trwania całej opieki w ramach KOC zarówno ciężarna jak również później młoda mama może skorzystać z całodobowych konsultacji medycznych pod numerem telefonu (46) 834 08 65.

Zakres wszystkich zalecanych świadczeń medycznych wykonywanych w ramach programu został szczegółowo opisany w załączniku nr 3.


Załączniki do pobrania:
1. schemat organizacyjny przebiegu realizacji KOC w szpitalu w Skierniewicach
2. karta informacyjna KOC
3. zalecany zakres świadczeń profilaktycznych i działań w zakresie promocji zdrowia oraz badań diagnostycznych i konsultacji medycznych, wykonywanych u kobiet w okresie ciąży, wraz z okresami ich przeprowadzania (wg zarządzenia Ministra Zdrowia z dn. 20 września 2012 r. - Dz. U. Poz. 1100 z późn. zm.).

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice,
NIP: 836 10 81 857

Sekretariat (46) 834-07-50
Fax (46) 834-08-23
Centrala (46) 834-07-00
Izba Przyjęć (46) 834-07-03
E-mail. sekretariat@wsz-skier.pl
   
2022 © Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Wszystkie prawa zastrzeżone