Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Certyfikacja ISO TUV NORD Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP - KATALOG SPRAW Projekty UE

1899-2014, 115 lat Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

1899-2014, 115 lat Wojewódzkiego  Szpitala Zespolonego im. St. Rybickiego

 

Szpital jest jednostką Samorządu Województwa Łódzkiego
(46) 834 07 00
  
   
  
 

powrótInformacja dla pacjentów

Zgodnie z §75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania informujemy, iż została przygotowana do zniszczenia dokumentacja medyczna (historie chorób) pacjentów przebywających na Oddziałach szpitalnych w roku 1997 oraz dzieci do 2-go roku życia przebywających w szpitalu w roku 1996.
Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się po odbiór w/w dokumentacji medycznej do składnicy akt - Dział Statystyki i Dokumentacji Medycznej (Wypisy Chorych) przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach czynnej w dni robocze w godz. 9.00-14.00; w okresie od 1 października do 31 grudnia 2017 r.

Po wskazanym terminie dokumentacja zostanie poddana zniszczeniu.

INFORMACJA DLA PACJENTÓW

Ostatnia wizyta w roku 1997:
1. PORADNI CHORÓB ZAKAŹNYCH , PASOŻYTNICZYCH I HEPATOLOGICZNYCH (tel.46 834 08 57)
2. PORADNI ORTOPEDYCZNO-URAZOWEJ (tel. 46 834 08 35)
3. PORADNI NEUROLOGICZNEJ (tel 46 834 07 32 w. 18)
4. PORADNI MEDYCYNY PRACY (tel 46 834 07 32 w. 12)
5. PORADNI LARYNGOLOGICZNEJ (tel. 46 834 07 12)
6. PORADNI OKULISTYCZNEJ (tel.46 834 08 11)
7. PORADNI CHIRURGICZNEJ (tel 46 834 08 95)
8. PORADNI REHABILITACJI LECZNICZEJ (tel. 46 834 07 44)
9. PORADNI DLA KOBIET (tel 46 834 07 32 w. 19)
10.PORADNI NEFROLOGICZNEJ (tel.46 834 07 41)
11.PPORADNIA DERMATOLOGICZNA (46 834 08 11)
12.PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA (46 834 08 11)
13.PORADNII PROFILAKTYKI I LECZENIA UZALEŻNIEŃ OD ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH (46 833 04 46)

Składnica akt:
14. PORADNI ONKOLOGICZNEJ (46 834 08 04)
15. PORADNI KARDIOLOGICZNEJ (46 834 08 04)
16. PORADNI GASTROENTEROLOGICZNEJ (46 834 08 04)
17. PORADNI NEUROLOGICZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY (1993-1997) (46 834 08 04)
18. PORADNI NEFROLOGICZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY(1994 -1997) (46 834 08 04)
19. PORADNI REUMATOLOGICZNEJ (1983-1997) (46 834 08 04)
20. URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO (1990-1997) (46 834 08 04)
21. PORADNI PROFILAKTYKI STOMATOLOGICZNEJ (46 834 08 04)

Zgodnie z §75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania informujemy, iż została przygotowana do zniszczenia dokumentacja medyczna (karty choroby) pacjentów w/w poradni wg terminu ostatniej wizyty.

Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się po odbiór w/w dokumentacji medycznej do rejestracji w/w poradni bądź składnicy akt znajdujących się przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach w okresie od 1 października do 31 grudnia 2017r.

Po wskazanym terminie dokumentacja zostanie poddana zniszczeniu.

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice,
NIP: 836 10 81 857

Sekretariat (46) 834-07-50
Fax (46) 834-08-23
Centrala (46) 834-07-00
Izba Przyjęć (46) 834-07-03
E-mail. wsz.skier@lodzkie.pl
  www.wsz-skier.pl
2014-2017 © Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Wszystkie prawa zastrzeżone