Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Certyfikacja ISO TUV NORD Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP - KATALOG SPRAW Projekty UE

1899-2014, 115 lat Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

1899-2014, 115 lat Wojewódzkiego  Szpitala Zespolonego im. St. Rybickiego

 

Szpital jest jednostką Samorządu Województwa Łódzkiego
(46) 834 07 00
  
   
  
 

powrótDobroczynni 2018

Dwie skierniewickie firmy - Zakład Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN Sp. z.o.o. oraz Energetyka Cieplna Sp. z.o.o. przekazały w ostatnim czasie na Oddział Okulistyczny naszego Szpitala odpowiednio darowiznę rzeczową i pieniężną, które w znaczący sposób poprawią diagnostykę i proces leczenia pacjentów. Warto zaznaczyć, że spółki nie po raz pierwszy wsparły skierniewicką placówkę.

Dyrektor Szpitala Pani Małgorzata Majer oraz kierownik Oddziału Okulistycznego Pani dr Edyta Zielińska podziękowały i uhonorowały darczyńców pamiątkowymi dyplomami uznania. W imieniu firmy WOD-KAN dyplom odebrał Prezes Zarządu Pan Jacek Robert Pełka, z kolei z ramienia Energetyki Cieplnej Pan Prezes Jan Woźniak. Jednocześnie cieszy deklaracja przedstawicieli obu spółek, iż w miarę możliwości i posiadanych środków WSZ w Skierniewicach może liczyć na dalszą pomoc i wsparcie tak, aby mieć możliwość świadczenia najwyższej jakości usług medycznych dla mieszkańców miasta i okolic.

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice,
NIP: 836 10 81 857

Sekretariat (46) 834-07-50
Fax (46) 834-08-23
Centrala (46) 834-07-00
Izba Przyjęć (46) 834-07-03
E-mail. wsz.skier@lodzkie.pl
  www.wsz-skier.pl
2014-2017 © Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Wszystkie prawa zastrzeżone